Equilybrium

Jakost, moč in sposobnost hitre spremembe smeri gibanja

run, material, photography

Če želimo izboljšati sposobnost hitrih sprememb smeri gibanja moramo trenirati pod pogoji, ki optimalno ponazarjajo fiziološke in biomehanske lastnosti mišic ter človeškega telesa med gibanjem s hitrimi in nenadnimi spremembami smeri. Kakšni so ti pogoji in kako morajo biti prilagojeni, da bomo dosegli razvoj omenjene sposobnosti?

 1. Mišične skupine: razvoj jakosti iztegovalk kolena in kolka povzroči boljše adaptacije v primerjavi s treningom drugih mišičnih skupin.
 2. Tip kontrakcije: poudarek na razvoju jakosti iztegovalk kolena in kolka v ekscentričnih pogojih omogoča boljše adaptacije v primerjavi s koncentričnimi pogoji.
 3. Breme: Trening jakosti pri relativno nižjem in spreminjajočem se bremenu (30-50 % 1RM) omogoča bolj učinkovit razvoj jakosti v pogojih hitrega gibanja. Za razvoj ekscentrične jakosti, ki je pri hitrih spremembah smeri ključna za učinkovito zaviranja in zaustavljanje pred spremembo smeri gibanja moramo trenirati z bremeni, ki so višja od 100% 1RM.
 4. Hitrost: Trening jakosti pri višjih hitrostih premikanja bremena omogoča boljše adaptacije, v primerjavi s treningom jakosti pri nižjih hitrostih premikanja.
 5. Vektor delovanja sile: Smiselno je razvijati gibanja, ki vektorsko delujejo v horizontalni smeri gibanja težišča kot tudi gibanja, ki delujejo v vertikalni in lateralni smeri gibanja težišča.
 6. Obseg giba v posameznih sklepih: trening jakosti pri zmerni fleksiji kolena in veliki fleksiji kolka in trupa ter zmerni stopnji rotacije in/ali inklinacije trupa.
 7. Stabilnostni pogoji: Trening jakosti v pretežno stabilnih pogojih (ni potrebno, da so stabilnostni pogoji bolj zapleteni od enonožnih izvedb vaj) omogoča boljši razvoj hitrih sprememb smeri gibanja v primerjavi z bolj zapletenimi stabilnostnimi nalogami.

Osredotočiti se moramo torej na krepitev ekscentrične  jakosti iztegovalk kolena in kolka ter razvoj jakosti v hitrih pogojih premikanja istih mišičnih skupin pri njihovih zmernih dolžinah v horizontalni, vertikalni in lateralni smeri gibanja.

V praksi lahko to izvedemo z naslednjimi vajami:

 • Počep s poudarkom na ekscentrični fazi gibanja
 • Ekscentrični enonožni potisk z boki
 • Nordijski upogib
 • Obraten nordijski upogib
 • Skok iz mrtvega dviga s trap palico
 • Skok iz počepa z bremenom
 • Stranski in diagonalni izpadni koraki

Povzeto iz: Beardsley, C. Strength training for agility (strength training for sport). Strengt & Conditioning Research

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *