Equilybrium

Ostala ponudba, ugodnosti in pogoji obračunavanja strank so opisani in dostopni v priloženem dokumentu. 

POGOSTA VPRAŠANJA

Izdelava programa poteka glede na posameznikove želje, potrebe in glede na njegovo trenutno telesno zmogljivost in pripravljenost. Vsak program je individualen in je pripravljen skladno z ugotovitvami in opažanji iz prvih vadbenih enot, ki so običajno namenjena gibalni analizi in preverjanju trenutne telesne pripravljenosti. 

Semi – osebno trenerstvo je način dela z vadečimi, pri katerem je trenerjev nadzor razporejen med več vadečih istočasno. V našem primeru do največ 3 hkrati. Ta način obenem omogoča dovolj kvalitetno obravnavo za večino populacije in je cenovno bolj ugoden od osebnega trenerstva 1 na 1.

Običajno okoli 6 mesecev (minimalno 3), vendar se potrebe po nadzoru zelo razlikujejo od posameznika do posameznika in so odvisne od konsistentnosti prihajanja na treninge, začetne pripravljenosti, gibalne ozaveščenosti in hitrosti učenja tehnik izvedbe krepilnih vaj. 

V kolikor vadeči izkazuje željo po nenehnem nadzoru in v kolikor mentor ocenjuje, da je nadzor produktiven in smiseln lahko ta faza traja tudi časovno neomejeno.

Določena stopnja ozaveščenosti pri pravilnem izvajanju osnovnih krepilnih vaj, zmožnost samostojnega razumevanja progresije programa in ustreznost rokovanja z opremo in prostorom. 

Običajno prehod v fazo brez nadzora poteka s strinjanjem obeh strani, ko vadeči izrazi željo po tem in ko vaditelj presodi ustreznost tehničnega znanja in telesne pripravljenosti za bolj samostojno delo. 

Upoštevamo utemeljene in javljene odsotnosti, ki se kompenzirajo v istem ali prihodnjem mesecu s % popusta, ki je sorazmeren z dolžino odsotnosti. 

Podrobnosti so opisane v priloženem dokumentu zgoraj.

Seveda. Kontaktiraj nas na matija@equilybrium.si ali na +38640686323 (Matija), da se dogovorimo za spoznavni obisk!